clickpack.net clickpack.net

0 Item(s) : ฿0

WHO WE ARE

ClickPack เป็นผู้ให้บริการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์คุณภาพงานพิมพ์ระดับสูงแบบครบวงจร โดยมีบริการคลอบคลุมตั้งแต่การออกแบบให้คำปรึกษา ไปถึงการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ในปริมาณที่น้อยและในราคาที่คุ้มค่า

ประวัติความเป็นมา

ClickPack เป็นแบรนด์ของ บริษัท SYSCON Labels and Packaging ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงมีประสบการณ์กว่า 40 ปี เนื่องจากกลุ่มลูกค้า SME ของไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และโดนใจตลาดในระดับสากล ClickPack จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าไทยให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

 

มีคำกล่าวว่าการตลาดไม่ใช่การแข่งขันของสินค้า แต่เป็นการแข่งขันของภาพลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจึงสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการไปยังลูกค้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำการตลาด ลูกค้าที่รู้สึกชอบรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มักจะจดจำสินค้าได้ และมีแนวโน้มจะกลับมาซื้อซ้ำ

ClickPack เน้นกระบวนการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และทีมงานที่มีประสบการณ์ในผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าของเราว่าจะได้การส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดของท่านได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์องค์กร

ClickPack มุ่งมั่นยกระดับภาพลักษณ์และแบรนด์สินค้าของลูกค้าให้ไปไกลสู่ระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งด้านการตลาดและเรื่องคุณภาพของสินค้า

นโยบายด้านคุณภาพ

"ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งรักษาคุณภาพ ส่งมอบทันเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"