clickpack.net clickpack.net

0 Item(s) : ฿0

FAQs

1. จะสั่งซื้อกับ ClickPack ได้อย่างไร

Answer: การสั่งซื้อสินค้ากับ ClickPack สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการสั่งซื้อ On-line ผ่านทางหน้า Website ของ ClickPack โดยเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และขนาดที่ท่านต้องการ และกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการคำนวณราคาในแบบฟอร์มการสั่งซื้อในเว็ปของเรา (On-line Ordering Form) และทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับท่านทางข้อมูลติดต่อกลับที่ท่านให้ไว้ค่ะ

2. ถ้าไม่มีแบบ Artwork มา ทาง ClickPack รับบริการออกแบบหรือไม่

Answer: หากลูกค้าต้องการงานออกแบบ ทาง ClickPack มีการให้บริการนำเสนอ เป็นทางเลือกเหมาะสมกับรูปแบบสินค้า และงบประมาณของท่าน โดยมีรูปแบบงานตัวอย่างให้พิจารณาค่ะ

3. ใช้ระยะเวลาในการผลิตเท่าไหร่

Answer: สำหรับระยะเวลาในการผลิต ท่านสามารถรับสินค้าได้ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการชำระค่าสินค้าหรือมัดจำ สำหรับงานประเภทฉลาก และภายใน 28 วัน สำหรับงานประเภทบรรจุภัณฑ์ซองตั้ง และซองซีล 3 ทางค่ะ